Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Περιοδικό >
Τεύχη
Editorial

Doing more with less, του Νίκου Γιαννή

87o Τεύχος Ευρωπαϊκή Έκφραση - 5/3/2013

Περιεχόμενο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Σύγχρονες τάσεις ενωσιακού/κοινοτικού δικαίου

 • Ενωσιακές εξελίξεις στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, της Δ. Καλλίνικου
 • Οι νεοπαγείς τομείς ρυθμιστικής παρέμβασης στο ενωσιακό δίκαιο της κεφαλαιαγοράς ως αντίδραση στην πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, των Χρ. Γκόρτσου & Χρ. Λιβαδά
 • Η ευρωπαϊκή δικονομική ενοποίηση (πορεία και προοπτικές), του Δ. Τσικρικά
 • Η εισαγωγή της αρχής του "υπεύθυνου δανεισμού" με την Οδηγία 2008/48/ΕΚ, του Ζ. Τσολακίδη
 • Η εφαρμογή στην πράξη της νέας διαδικασίας του άρθρου 260 ΣΛΕΕ για την επιβολή κυρώσεων  σε κράτος μέλος που δεν συμφωνείται με απόφαση του Δικαστηρίου, του Μ. Περάκη
 • Ποιά Ευρώπη; της Αν. Οικονομοπούλου
 • Σύγχρονες τάσεις στο ευρωπαίκό δίκαιο μεταφορών, του Μ. Χατζηπαναγιώτη
 • Η εναρμόνιση των ποινικών κανόνων δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποινική αρμοδιότητα της Ένωσης, φεντεραλισμός και εκ πλαγίου περιορισμοί του εθνικού νομοθέτη, της Στ. Ξεφτέρη
 • Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προς τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, του Κ. Γκλούμη-Ατσαλάκη  

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

 • Τι τρέχει στην Ευρώπη
 • Τα νέα της Έκφρασης
 • Η Νεολαία της Έκφρασης

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr