Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα >
Νέα/Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013

Αγαπητά μέλη του Ομίλου Ευρωπαϊκή Έκφραση,

Σε συνέχεια του από 4/10/2013 Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ευρωπαϊκή Έκφραση, και σύμφωνα με το καταστατικό του Ομίλου, αποφασίστηκε να συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013 στις 18.30 και σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της κατά το καταστατικό προβλεπόμενης απαρτίας, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18.30, στα γραφεία μας, Ομήρου 54.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: (1) απολογισμός δραστηριοτήτων, (2) οικονομικός απολογισμός, (3) προτάσεις-προγραμματισμός δραστηριοτήτων, (4) πρόταση οργανωτικής ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής Έκφρασης από το Ν. Γιαννή και (5) εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Θα ακολουθήσει η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λεμονάκης

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr