Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Προγράμματα > Προγράμματα ΕΕΚΑΝΑ > >
Προγράμματα EVS
 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 1997, Δίκτυο Οργανώσεων για την Ενωμένη Ευρώπη
 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 1998: Δίκτυο Οργανώσεων για την Ενωμένη Ευρώπη
 3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 1999-2000, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής της εθελόντριας Natalie Maisonneuve – Γαλλία, διάρκειας έξι μηνών
 4. με θέμα «Δασο-πυροπροςτασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάση της Αττικής», ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 1999-2000, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής του εθελοντή Αlex James από το Ηνωμένο Βαςίλειο, διάρκειας έξι μηνών, με θέμα «Δαςο-πυροπροστασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάςη της Αττικής»
 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 1999-2000, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής του εθελοντή Antonello Busti από την Ιταλία, διάρκειας έξι μηνών, με θέμα «Δασο-πυροπροςτασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάση της Αττικής»
 6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 2000-2001, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής του εθελοντή Danny Clayton από το Ηνωμένο Βασίλειο, διάρκειας έξι μηνών, με θέμα «Δασο-πυροπροστασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάση της Αττικής», (φορέας υλοποίησης: Ε.ΕΚ.ΑΝ.Α.)
 7. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 2000-2001, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής του εθελοντή Jean Dominique Bescond από τη Γαλλία, διάρκειας έξι μηνών με θέμα «Δασο-πυροπροςτασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάση της Αττικής», (φορέας υλοποίησης: Ε.ΕΚ.ΑΝ.Α.)
 8. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 2000-2001, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής της εθελόντριας Dominique Goedicκe από τη Γερμανία διάρκειας έξι μηνών με θέμα «Δασο-πυροπροστασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάση της Αττικής», (φορέας υλοποίησης: Ε.ΕΚ.ΑΝ.Α.)
 9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 2000, «Η κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο: Τα Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια Νεολαίας στην Ελλάδα», 2000.
 10. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 2001, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής του εθελοντή Kevin Allen από τη Σκωτία (Bathgate), διάρκειας έξι μηνών με θέμα «Δασο-πυροπροςτασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάση της Αττικής», (φορέας υλοποίησης: Ε.ΕΚ.ΑΝ.Α.)
 11. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 2001, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής του εθελοντή Marco Antonio Neto Maya από την Πορτογαλία (Aveiro), διάρκειας έξι μηνών με θέμα «Δασο-πυροπροςτασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάση της Αττικής», (φορέας υλοποίησης: Ε.ΕΚ.ΑΝ.Α.)
 12. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 2001, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής της εθελόντριας Claudia Lerin Falliero από τη Γαλλία (Toulouse), διάρκειας έξι μηνών με θέμα «Δασο-πυροπροςτασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάση της Αττικής», (φορέας υλοποίησης: Ε.ΕΚ.ΑΝ.Α.)
 13. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 2001, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής του εθελοντή Raul Garcia Arenales από την Ισπανία (Burgos) διάρκειας έξι μηνών με θέμα «Δασο-πυροπροςτασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάση της Αττικής», (φορέας υλοποίησης: Ε.ΕΚ.ΑΝ.Α.)
 14. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 2001, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής του εθελοντή Zozef Simbo από τη Σλοβακία διάρκειας έξι μηνών με θέμα «Δασο-πυροπροςτασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάση της Αττικής», (φορέας υλοποίησης: Ε.ΕΚ.ΑΝ.Α.)
 15. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 2001, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής της εθελόντριας Karine Chevrot από τη Γαλλία διάρκειας έξι μηνών με θέμα «Δασο-πυροπροςτασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάση της Αττικής», (φορέας υλοποίησης: Ε.ΕΚ.ΑΝ.Α.)
 16. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 2001, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής της εθελόντριας Sabrina Baulin από τη Γαλλία διάρκειας έξι μηνών με θέμα «Δασο-πυροπροςτασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάση της Αττικής», (φορέας υλοποίησης: Ε.ΕΚ.ΑΝ.Α.)
 17. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 2001, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής του εθελοντή Jeremy Laxio από τη Γαλλία διάρκειας έξι μηνών με θέμα «Δασο-πυροπροςτασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάση της Αττικής»
 18. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EVS), 2001, Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής της εθελόντριας Anna Korsyska από την Πολωνία διάρκειας τριών μηνών με θέμα «Δασο-πυροπροςτασία, Ευρωπαίοι Εθελοντές για τα Δάση της Αττικής», (φορέας υλοποίησης: Ε.ΕΚ.ΑΝ.Α.)
© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr