Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Προγράμματα > Προγράμματα ΕΕΚΑΝΑ > >
Μεσογειακή διατροφή και τοπική ανάπτυξη

Βασική ομάδα στόχου του σχεδίου δράσης ήταν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δευτερευόντως όμως  τόσο το διδακτικό προσωπικό των σχολείων όσο και οι γονείς των μαθητών.

Είναι πλέον αναγκαία η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση τους για την μεσογειακή διατροφή και τις θετικ

Σχετικά αρχεία

ές επιπτώσεις στην τοπική ανάπτυξη και την υγεία, ιδιαιτέρως μάλιστα όταν έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο διαπιστώνουν, ότι η παχυσαρκία είναι γενικευμένο νοσηρό φαινόμενο με έξαρση στην παιδική ηλικία.

Η μεσογειακή διατροφή αποτελεί απάντηση στην παχυσαρκία και συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην υγιεινή διαβίωση, ενώ συνδέεται άμεσα και με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ήταν:

  1. Η ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής ως σημαντικής παραμέτρου για την ανθρώπινη υγεία.
  2. Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση όλων των ομάδων στόχου για τις ευεργετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία από την μεσογειακή διατροφή, διότι αυξάνεται η κατανάλωση τοπικών προϊόντων με αποτέλεσμα την ενίσχυση ντόπιων παραγωγών.
  3. Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για τις θετικές επιπτώσεις της μεσογειακής διατροφής στο οικοσύστημα, όπως η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, διότι μεταφέρονται λιγότερες τροφές, ενώ αναπτύσσεται η αγροβιοποικιλότητα (τοπικές ποικιλίες).

Παραλλήλως με την παραγωγή τροφής σε καλλιέργειες μικρής κλίμακας έχουμε λιγότερα φυτοφάρμακα από ότι σε μεγάλες εντατικές παραγωγές. Οι θετικές επιπτώσεις της μεσογειακής διατροφής στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι εμφανείς και πρόδηλοι.

Ο Δήμος Μαρκόπουλου επελέγη διότι διαθέτει μικρής κλίμακας καλλιέργειες και προσφέρεται για επιτόπια ευαισθητοποίηση.
© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr