Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Προγράμματα >
Συμβολή στην Απασχόληση και την Ποιότητα Ζωής της Τρίτης Ηλικίας

«Συμβολή στην Απασχόληση και την Ποιότητα Ζωής της Τρίτης Η

Σχετικά αρχεία

λικίας»

 

Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπούσε στην παροχή υπηρεσιών μέριμνας στην τρίτη ηλικία, αλλά και στην πραγματοποίηση δράσης που συνέβαλε στην καταπολέμηση της ανεργίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε ημερίδα για την ενημέρωση του κοινού καθώς και δημιουργήθηκε ένας νέος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, του τρίτου τομέα, στον Δήμο Αχαρνών, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες μέριμνας στην ευάλωτη ομάδα ατόμων της τρίτης ηλικίας. Την λειτουργία του Μ.Κ.Ο. ανέλαβαν δύο ψυχολόγοι από το Δήμο Αχαρνών

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr