Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > non visible >
Τοπικός τύπος Αττικής

Σχετικά αρχεία

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βασικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας και η προώθηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του τοπικού τύπου, με παράλληλη ανάδειξη των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, ώστε να λειτουργεί συνεκτικά σε σχέση με την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό θα αναζητηθεί πλαίσιο κανόνων δεοντολογίας.

Επίσης θα αναδειχθούν οι δυνατότητες του τοπικού τύπου στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της λειτουργικής και ισόρροπης πρόσβασης σε αυτόν των Ο.Τ.Α., της κοινωνίας πολιτών και των παραγωγικών τάξεων της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Στόχο αποτελεί επίσης και η προσέγγιση των προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζει ο τοπικός τύπος, καθώς και η αναζήτηση των αιτίων που τα προκαλούν και των λύσεων, οι οποίες είναι εφικτές στη σύγχρονη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί και η διαμόρφωση δικτύου τοπικού τύπου (εκτός αστικού κέντρου Αθηνών Πειραιώς), ώστε να υπάρχει διαρκώς συνεργασία. Ο Δήμος Μεγαρέων, αν και περιφερειακός σε σχέση με Αθήνα, Πειραιά, διακρίνεται για την ιστορία του, αν και σχετικά υποβαθμισμένος. Το συνέδριο θα αποτελέσει τόνωση και θα αναδείξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Δήμου στον χώρο του τοπικού τύπου και του πολιτισμού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης οργανώθηκε διήμερο συνέδριο τον Ιούλιο του 2007 στον Δήμο Μεγαρέων, στο οποίο κλήθηκε να συμμετάσχει το σύνολο του τοπικού τύπου του υπολοίπου Αττικής και άλλοι τοπικοί φορείς. Επίσης δημιουργήθηκε ιστοσελίδα, με στόχο να πραγματοποιείται follow up με την ανάπτυξη διαλόγου στο ηλεκτρονικό Φόρουμ του δικτύου του τοπικού τύπου. Σημαντική ήταν επίσης και η συμβολή στην πολιτιστική ζωή της περιοχής.

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr