Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > non visible >
Νέοι και διαπολιτισμική επικοινωνία

Σχετικά αρχεία

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης «Νέοι & Διαπολιτισμική Επικοινωνία» οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:

α) Η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των νεανικών δομών στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, ιδιαιτέρως στη σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από την μεγάλη κινητικότητα των νέων και την μετεξέλιξη των κοινωνιών σε ανοικτές κοινωνίες.

β) η προώθηση της δημιουργίας δικτύων Μ.Κ.Ο. νέων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και η διασύνδεση τους με ανάλογα ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και η μεγάλη σημασία της συνεργασίας των τοπικών δικτύων με τους τοπικούς φορείς.

γ) η ανάδειξη του ρόλου της τεχνολογίας στην διαπολιτισμική προσέγγιση με τις δυνατότητες που παρέχει για την άρση των χωροχρονικών ορίων.

δ) η ανάδειξη της αναγκαιότητας του διαπολιτισμικού διαλόγου για την ουσιαστική ευρωπαϊκή ενοποίηση με παράλληλη διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων της πολιτισμικής ταυτότητας των λαών.

Ο Δήμος Βούλας έχει χαρακτηριστικά τοπικής πολυπολιτισμικής κοινωνίας και προσφέρεται για δράσεις ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης διαλόγου.


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Αρχικά έγιναν οι οργανωτικές προετοιμασίες της ημερίδας με θέμα: «Νέοι και διαπολιτισμική επικοινωνία», η οποία πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2008. Στη συνέχεια έγινε η επεξεργασία του υλικού, το οποίο αποτέλεσε το περιεχόμενο του αφιερώματος στο περιοδικό «Ευρωπαϊκή ΄Εκφραση». Μετά την έκδοση του ακολούθησε η αποστολή του στις Μ.Κ.Ο. και τους τοπικούς φορείς του Δήμου Βούλας, καθώς και στις Μ.Κ.Ο. του λεκανοπεδίου με στόχο την ύπαρξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων τόσο σε σχέση με την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου όσο και σε σχέση με τη δημιουργία δικτύων.

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr