Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Προγράμματα >
Ευρωπαϊκός διαγωνισμός για τα δικαιώματα του παιδιού

Σχετικά αρχεία

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση "Ευρωπαϊκή Έκφραση", διοργάνωσαν τον διαγωνισμό « Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δικαιώματα του Παιδιού» που προωθείται από τον κύριο Franco Frattini, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνο για την Δικαιοσύνη, την Ελευθερία και την Ασφάλεια.

Παιδιά και έφηβοι από 10 έως 18 ετών ενθαρρύνθηκαν να δημιουργήσουν μια αφίσα, η οποία θα περιλάμβανε ένα λογότυπο και θα εξηγούσε την ιδέα της προστασίας, του σεβασμού και της προώθησης των παιδικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να χωριστούν σε ομάδες με βάση την ηλικία: 10-14 ετών και 15-18 ετών ενώ έπρεπε να σχηματίσουν ομάδες τουλάχιστον τεσσάρων νέων και ενός ενήλικα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για διοικητικά θέματα.

Αναφορικά με την επιλογή σε εθνικό επίπεδο, οι καλύτερες αφίσες επιλέχθηκαν από μια επιτροπή που θα αποτελούνταν από αντιπρόσωπο της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, από αντιπροσώπους από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Παιδείας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, από έναν ειδικό επικοινωνίας και ένα νέο άτομο.

Έπειτα από την τελετή βράβευσης που διοργανώθηκε σε κάθε κράτος μέλος στις 9 Μαίου 2006 (Ευρωπαϊκή Ημέρα), οι νικήτριες ομάδες από κάθε χώρα προσκλήθηκαν να συναντήσουν τον αντιπρόεδρο Franco Frattini στις Βρυξέλλες στις 18 Μαΐου 2006 για την Ευρωπαϊκή τελετή βράβευσης και για μια ξενάγηση στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr