Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Προγράμματα >
Εθελοντικό ταμείο ζωής

Σχετικά αρχεία

Το πρόγραμμα απευθυνόταν τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό, ώστε τα αποτελέσματα να έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Τα άτομα προσφέρουν αίμα και οι συλλογικές μορφές έκφρασης μετατρέπονται σε όχημα περαιτέρω διάδοσης της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Παραλλήλως προωθείται η δημιουργία τραπεζών αίματος στις Μ.Κ.Ο. και η ηλεκτρονική τους δικτύωση με στόχο την ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου στο επίπεδο της Κοινωνίας Πολιτών και τη σύνδεση του με το εθνικό σύστημα αιμοδοσίας. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει άμεση ενημέρωση και ανταπόκριση για την κάλυψη των αναγκών. Τέλος σημαντική είναι η επιδίωξη αξιοποίησης της Κοινωνίας Πολιτών για διείσδυση σε δυνητικούς αιμοδότες, είτε αυτοί είναι άτομα είτε φορείς, επιχειρήσεις δια της δημιουργίας συστήματος παροχής κινήτρων, τα οποία συνδυάζουν οπωσδήποτε την εθελοντική λογική με την ανταποδοτικότητα.

Ο Δήμος Ελευσίνας και η ευρύτερη περιοχή επελέγη διότι είναι βιομηχανική ζώνη με εργατικά ατυχήματα και έντονη κατανάλωση ποσοτήτων αίματος.

Με την έναρξη υλοποίησης του σχεδίου δράσης άρχισαν οι προκαταρκτικές

ενέργειες για την οργάνωση της διημερίδας στην οποία εκπροσωπήθηκαν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις τόσο από το λεκανοπέδιο Αττικής και ιδιαιτέρως το Θριάσιο πεδίο, όσο και από το σύνολο των διοικητικών περιφερειών της χώρας. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε ενώ εκδόθηκε σχετικό φυλλάδιο και DVD τα οποία στάλθηκαν στις Μ.Κ.Ο. Παραλλήλως έγινε η διαμόρφωση του δικτύου και συστήθηκε τράπεζα αίματος. Το Θριάσιο πεδίο έχει υψηλές ανάγκες σε αίμα λόγω βιομηχανικής ανάπτυξης και μπορεί να γίνει καταλύτης για τη διαμόρφωση κουλτούρας αιμοδοσίας και συστήματος αιμοδοσίας της κοινωνίας των πολιτών.

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr