Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Προγράμματα >
'Αλκηστις

Σχετικά αρχεία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Δίκτυο για την Άρση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Γυναικών υλοποίησε το καινοτομικό έργο «ΑΛΚΗΣΤΙΣ», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal.

To έργο «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» διεξήχθη σε 4 περιοχές της χώρας (Αθήνα, Κόρινθο, Ιωάννινα, Χίο) και αποσκοπούσε στη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ανδρών και γυναικών, μέσω:

· της παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε εργαζόμενες/ους, οι οποίες/οι έχουν τη φροντίδα εξαρτώμενων μελών,

· της κατάργησης των στερεοτύπων για το ρόλο των δύο φύλων στην οικογένεια, και

· της προώθησης νέων προτύπων οργάνωσης της εργασίας με στόχο τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των ομάδων στόχου.

Στο πλαίσιο του έργου «ΑΛΚΗΣΤΙΣ:

· Συστήθηκαν τέσσερις (4) δομές με την ονομασία Κέντρα Στήριξης της Οικογένειας σε 4 περιφέρειες της χώρας μέσω των οποίων

· Υλοποιήθηκαν ενέργειες υποστήριξης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα ισότητας και κατανομής ρόλων στην οικογένεια και την εργασία

· Εκπονήθηκαν μελέτες που αφορούν τις επιμέρους θεματικές και τις ομάδες-στόχου του Έργου

· Συστάθηκε Δίκτυο Συμβούλων Ισότητας και Κινητή Συμβουλευτική Μονάδα ανά Δομή υποστήριξης σε οικογένειες με ειδικά προβλήματα αποκλεισμού.

· Δημιουργήθηκε Ηλεκτρονικό Μητρώο Εθελοντών Κοινωνικής Εργασίας (Η.Μ.Ε.Κ.Ε.)

· Υλοποιήθηκαν ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών-εργαζομένων αναφορικά με τις νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας και τη διάσταση του φύλου στην εργασία

· Συστάθηκε Δίκτυο Εθελοντών Κοινωνικής Εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση ήταν το Γραφείο Τύπου του Έργου και υλοποίησε όλες τις δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς επίσης το ενημερωτικό φυλλάδιο για τους ωφελούμενους του έργου, τον οδηγό προσέγγισης των εθελοντών καθώς και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Εθελοντών Εργασίας.

 

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr