Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ SIL - 6/7/2022

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Α.Π. 8/07-01-2021 Απόφαση Συµφωνίας Επιδότησης, την προετοιµασία και λειτουργία ∆ύο (2) Μονάδων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16 ετών και άνω ( « ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ » ή ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ 5075967).
Η συµφωνία επιδότησης έχει διάρκεια από 15/01/2021 για ένα (1) έτος και µπορεί να παραταθεί ή συνεχιστεί. Στη περίπτωση αυτή η σύµβαση εργασίας µπορεί να παραταθεί µέχρι την ολοκλήρωση της ∆ράσης.

Ο τόπος εργασίας ϑα είναι η έδρα της Οργάνωσης µε επισκέψεις στα εποπτευόµενα διαµερίσµατα
( Κεντρικός Τοµέας Αθηνών)

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr