Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Περιοδικό >
Τεύχη
Editorial

Γιατί λέμε "NAI" στην ΕΕ

του Νίκου Γιαννή,

1. Γιατί έχει μια χαρακτηριστική επιτυχία εδώ και 65 χρόνια (2 γενιές), ως νέος και με ειρηνικό τρόπο διαμορφωμένος θεσμός, που έχει εξασφαλίσει την περιπόθητη ειρήνη στη γηραιά ήπειρο.  Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο εθελοντικής εσαε ίπαραχώρησης μέρους της εθνικής κυριαρχίας ώστε ένας αριθμός κρατών να επιλέγουν αντίνα κάνουν χωριστά ορισμένα πράγματα να τα κάνουν από κοινού ώστε να τα κάνουν καλύτερα.

2. Γιατί αν και δεν περιλαμβάνεται μεταξύτων αυστηρώς νομικών της αρμοδιότητων, έχει προσφέρει διαρκή ασφάλεια, οικονομική και πολιτική σταθερότητα, σε όλα τα κράτη-μέλη της αλλά σε μεγάλο βαθμό και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός ήταν σημαντικός λόγος για τα 13 τελευταία κράτη-μέλη ώστε να επιδιώξουν την ένταξη, όπως και γι’ αρκετά άλλα που παραμένουν υποψήφια, απότη Βαλκανική και όχι μόνον.

3. Γιατίαν δεν υπήρχε η ΕΕ, η πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση θα είχε πολύ πιο επαχθείς συνέπειες για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη κι ακόμη περισσότερο για τα πιο ευάλωτα όπως η Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι δεν έχει υπάρξει ανάλογο «κούρεμα» δημοσίου χρέουςόπωςέγινε με την Ελλάδα το 2012-’13 και πως στην «πόρτα» του Ευρώ αναμένουν κι άλλοι.

4. Γιατί έχει φθάσει στο σημείο χωρίςεπιστροφή όπου η ζωή όλων των ανθρώπων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της οικονομίας σε όλες τις χώρες της ΕΕκαι όπου σήμερα ο μοναχικός επανεγκλεισμός εντόςτων εθνικών συνόρων δεν θα ήταν ούτε προοδευτικός ούτε ρεαλιστικός

5. Γιατίπροσφέρει την ελεύθερη ενιαία αγορά απότην οποία επωφελούνται οι πάντες πολλαπλώς. Προκειμένου να αντισταθμίσει τη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και το βιομηχανικό«βάθος» πολλών περιοχών της δίνει γενναιόδωρα, εκτός από την οφειλόμενη αλληλεγγύη και την ευκαιρία μέσω της περιφερειακής πολιτικής στις υπόλοιπες περιοχές να προσαρμοσθούν και να καλύψουν το χαμένο έδαφος Έτσι η Ελλάδα π.χ. έλαβε πάνω από €20δις από το 1982 μέχρι σήμερα. Όμως ενώ οι Κ.Καραμανλής και Κ.Σημίτης πραγματοποίησαν την τυπική ένταξη, στην ΕΟΚ και στο Ευρώ μόλις 30 χρόνια μετά η Ελλάδα εισήλθε στη φάση της ουσιαστικής ένταξης

6. Γιατί αποτελείτον πλέον προωθημένο παράγοντα σε μια στοιχειώδη πολιτικήεπίβλεψη τηςπαγκοσμιοποίησης ως ο μόνος οργανισμός που λαμβάνει αποφάσεις με δημοκρατία και πλειοψηφίες αντί της ομοφωνία ςπου είναι ο απαράβατος κανόνας στους διακυβερνητικούς όπως ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Η ΕΕ αποτελεί πρότυπο για όλες σχεδόν τις περιοχές του πλανήτη και είναι το μέρος που οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο θα ήθελαν να ζουν.

7. Γιατί ηγείται τηςπαγκόσμιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κλιματικήςαλλαγής της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Αν οι υπόλοιπες ήπειροι διέθεταν, αυτήν την έστω ημιτελή θεσμική ενότητα της Ευρώπης(δημοκρατία, κράτος δικαίου, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα), αναμφισβήτητα η πρόοδος στουςτομείς αυτούς θα ήταν πολύ μεγαλύτερη.

8. Γιατί είναι ο μεγαλύτερος δότης αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας από τον αναπτυγμένο κόσμο προς τιςαναπτυσσόμενες χώρες εκπληρώνοντας μια οικουμενική αποστολή κι ένα ανθρωπιστικό καθήκον, αλλά και αποτρέποντας μεγαλύτερα κύματα μεταναστών προςτην Ευρώπη και προωθώντας ειρηνικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στον κόσμο.

9. Γιατίσε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι πολιτικοί είναι ιδιαίτερα ενδοτικοί στις πελατειακές ολισθήσεις αφούο ανταγωνισμός μεταξύ τους δεν επιτρέπει την πολυτέλεια της θέασης του κοινού συμφέροντος όπως ακριβώς αντιμετωπίζουν την πολιτική οι πολλοί ψηφοφόροι, η ΕΕ είναι πλέον σε θέση να επιβάλλει ισοσκελισμένους κρατικούς προϋπολογισμούς όρια δανεισμού και χρέουςκαι μια υγιή τραπεζική λειτουργία, καθώς και ορισμένες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που οι πολιτικοίτων κρατών αρνούνται δίκην προσωπικής επιβίωσης επικαλούμενοι ψευδεπίγραφους ή ξεπερασμένους εθνικούς μύθους

10. Γιατίη Ευρώπη δεν καταργεί τα έθνη, παρά μόνον τις αρνητικές εγωϊστικές και αιμοβόρες πλευρές τους τη φιλοσοφική αφετηρία του να νοιάζεται ο καθένας μόνον για τον εαυτό του. Αντιθέτως η ΕΕ αναδεικνύει τον πολιτισμό προστατεύει τις παραδόσεις υποστηρίζει ενεργά την πολυγλωσσία, εγγυάται τα δικαιώματα και την ανοχή σε όλους αδιακρίτως φυλής χρώματος θρησκείας προσωπικών επιλογών, κ.λπ, εδράζεται στην ενότητα δια της διαφορετικότητας». Αποθαρρύνει τους κλειστούς χώρους τους δήθεν αυτάρκεις μικρόκοσμους το αίσθημα μοναδικής ανωτερότητας όσους αρνούνται τον διάλογο και τη σύνθεση, που τους επιτρέπουν να είναι απηνείς εξουσιαστές ως κάτοχοι της απόλυτης αλήθειας και ωςαποκλειστικοί ερμηνευτές της πραγματικότητος

* * *

Η κρίση οδηγεί σε εμβάθυνση της οικονομικής και πολιτική ςενοποίησης. Κατ’ ανάγκην, ούτε ως προϊόν οράματος ούτε ως ιδεολογική επιλογή Αυτό σημαίνει περισσότερη ελευθερία, ισοτιμία, αλληλεγγύη, ευθύνη. Ο εθνικός αυτισμός π.χ. «η Ελλάδα πάνω απ’ όλα, ή η Γερμανία πάνω απ’ όλα», υπό τις σημερινές συνθήκες συνιστά πρόταση γενναίας εθνικής αυτοκτονίας στο παγκόσμιο ανελέητο χωνευτήρι. Άρα χρειάζεται ενίσχυση της δημοκρατίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,δηλαδή των λαών της Ευρώπης και τη ςκοινωνία ςπολιτών, δηλαδή συνέχιση τηςπορείας δημιουργίας της ΕΕ, τώρα πλέον «από τα κάτω», όχι μέσω των εθνικών Κοινοβουλίων,των κυβερνητικο-πολιτικών ελίτ και των τεχνοκρατών. Ένα ισχυρό πολιτικά κοινοβούλιο θα σημαίνει και μια ισχυρή επιχειρησιακά εκτελεστική εξουσία (Ευρ. Επιτροπή, υποκείμενα αμφότερα στις προδιαγραφές λογοδοσίας και ελέγχου μιας κανονικής δημοκρατίας  μιας δημοκρατίας χωρίς εθνικά βέτο και χωρίς απειλές ως στρατήγημα εξουσίας.

 

ΤΕΥΧΟΣ 91 - 13/4/2016

Περιεχόμενο

ΑΠΟΨΕΙΣ

 • The one -way of European consience, by Andreas Zamboukas
 • Ευρωπαϊκή προοπτική, του Στέλιου Χριστόπουλου (European Perspective by Stelios Christopoulos)
 • From New York to Brussels: A Greek's adventure in Europe and the World Back to Europe, by George Kostakos

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

 • From deficit to surplus?Democracy in the European Parliament and the way forward, by Georgios Papanagnou 
 • Η Δημιουργία, Ξανά! Στην Ευρωβουλή, του Νικόλαου Μαυρίδη
 • Μήνυμα προς τους υποψηφίους Βουλευτές, του Ευάγγελου Κουμεντάκου
 • A more effective structure for the Commission, by Fabian Zuleeg
 • The European Parliament: it has to do with you, by the Egmont Institute
 • What future for the Eurozone? Combining discipline, solidarity and institutional reform, by Xavier Vanden Bosch & Stijn Verhelst

 

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

 • Τι τρέχει στην Ευρώπη
 • Τα νέα της Έκφρασης

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 • "Παράγων Ελλάς" του Γιώργου Χατζημαρκάκη

   

 • © 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

  Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr