Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Συνεργασίες/Δίκτυα/Δομές >
Δίκτυο εθελοντικό ταμείο ζωής

ΔΙΚΤΥΟ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΩΗΣ»

Το Δίκτυο Εθελοντικό Ταμείο Ζωής είναι ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ευρωπαϊκή Έκφραση», σε συνέχεια του συνεδρίου «Εθελοντικό Ταμείο Ζωής», το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Δήμο της Ελευσίνας στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2007, στο πλαίσιο του ομώνυμου προγράμματος που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Απασχόλησης και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Το δίκτυο αυτό έχει συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας και αποσκοπεί στη δημιουργία τράπεζας αίματος από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στην ηλεκτρονική τους δικτύωση, στόχος του είναι επίσης η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την ανάγκη συστηματικής εθελοντικής αιμοδοσίας και η προώθηση της δημιουργίας πνεύματος αιμοδοσίας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr