Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Προγράμματα > ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ >
ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ

Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου

«Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ευρωπαϊκής Έκφρασης ΙΝΟΗ»

με Κωδικό ΟΠΣ 5131440, στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132

«Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα»

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Δράση αφορά στη λειτουργίας της υφιστάμενης δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων αγοριών ηλικίας 12-17 ετών Ινόη έως 30/9/2021 στην περιοχή της Αθήνας, δυναμικότητας 40 θέσεων, η οποία λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το εικοσιτετράωρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου, με απασχολούμενο έμπειρο προσωπικό, από την Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ (Ευρωπαϊκή Έκφραση) στην οδό Αμβρακίας 10 & Σαμουήλ Χάου 1, στα Σεπόλια. Η δομή φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων λειτουργήσει προς όφελος των ασυνόδευτων ανηλίκων, από την Ευρωπαϊκή Έκφραση η οποία έχει αναλάβει τη λειτουργία της δομής παρέχοντας χώρους προστατευμένης στέγασης, πλήρως εξοπλισμένους, σίτισης, αλλά ταυτόχρονα και την παροχή εξειδικευμένων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, ψυχό-εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αρχικώς και μέχρι 31/05/2021 η εν λόγω δομή λειτουργούσε στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 1649/08.12.2017 Πρόσκλησης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π..

Βασικός στόχος της λειτουργίας της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων «ΙΝΟΗ» είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανήλικων.

Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού όπως προβλέπεται από Διεθνείς Συμβάσεις για τα Δικαιώματα του παιδιού και σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και εκτός δομής.

Οι υπηρεσίες στέγασης και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

· Την παροχή στέγασης

· Την παροχή σίτισης

· Την παροχή ένδυσης

· Την παροχή συμβουλευτικής που σχετίζεται με κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα

· Την παροχή συμβουλευτικής που σχετίζεται με νομικά ζητήματα

· Συμπληρωματικές υπηρεσίες (εκμάθηση γλώσσας, δημιουργική απασχόληση, αθλητισμός κ.ά.)

· Ιατρική

 

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr