Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Προφίλ > Παρουσίαση της ΕΕ >
ΕΚΠΕΘΕ

Καταστατικό ΕΚΠΕΘΕ  

Απολογισμός Δράσεων 2019

Απολογισμός Δράσεων 2018

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα 2017-2020

Οικονομικός Απολογσμός 2019

Οικονομικός Απολογισμός 2018

Κώδικας Αρχών και Αξιών Εργαζομένων ΕΚΠΕΘΕ σε Δομές Φιλοξενίας

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή 2019

Οργανόγραμμα ΕΚΠΕΘΕ

ISO 9001:2015 ΕΚΠΕΘΕ

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή 2020

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr