Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Διαγωνισμοί >
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΚΟΣ ΔΑΙΓΩΝΙΣΜΟΣ

Στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ινόη

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης -Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου

Για να δείτε τη διακύρηξη πατήστε εδώ

Για να δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ πατήστε εδώ

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr